Õppematerjali sisust

Õppematerjali nimi on: Tähelepanu!  Valmis olla!  KUNST!

Sisuliselt on tegemist laiendatud ülesannetekoguga. Eraldi raamat on õpetajale ja õpilasele. Lisandub ka mäng.

Pildil õpilaseraamat.


Pildil õpetajaraamat.

Pildil mäng: Tähelepanu! Valmis olla! Näitus!

Mng


Teemad


1.Automaatstart

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Tea, mis on automatism ja tutvu kunstnikega, kes kasutavad

automatismi oma loomingu ühe osana.

Praktiline osa: Maalida pilt, kasutades automatismi loomise lähtepunktina. Proovida ühte konkreetset võtet, mille järgi õppis kuulus kunstnik Joan Miró. Ühendada omavahel juhuslikkus ja kontroll tegevuse üle.

2. Elus metafoor

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa:
 

Praktiline osa: Loo objekt või installatsioon lähtuvalt kõnekäänust või metafoorsest väljendist, kasutades selle otsest, mitte ülekantud tähendust.

3. Tagurpidi taskuvaras

Alates 8. klassist

Oletatav tundide arv: 3- 4 tundi

Teoreetiline osa: Tea mis on sotsiaalne kunst ja taktikaline meedia. Ole kursis

kunstnike töödega, kes on püüdnud sekkuda mingisse probleemi.

Mõtle, mis on see, mida sina tahaks ja saaks muuta.

Praktiline osa: Sotsiaalse kunsti projekt. Saavutada legaalsete vahenditega mingis

kriitilises küsimuses positiivne muutus, säilitades seejuures anonüümsus. Ehk teisiti öeldes- teha salaja head.

4. Nihestatud tegelikkus

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Tegevuskunst ja selle olulisemad väljundid.

Performance´i-kunstnikud Eestis ja mujal maailmas.

Praktiline osa: Perfomance. Ühendada omavahel kunst ja elu, panna proovile oma keha ja vaim, tekitada mingi ennastületav seisund või kummaline olukord, kus tegelikkus on nihestunud ja toimub vaimne pingutus.

5. Noodinihe

Alates 9. klassist

Oletatav tundide arv: 3- 4 tundi

Teoreetiline osa: Tea kuidas Fluxus laiendas kunsti piire, antikunstivõrgustikku Fluxuse helisündmusi, John Cage´i mõju Eestis.

Praktiline osa: 

1. Ülesanne: Esitada koos grupiliikmetega versioonid Emmett Williams´i “Neljadimensioonilisest kahtluse laulust viiele häälele”.

a) Esitage sündmus enda välja mõeldud sõnadega

b) Esitage sündmus isetekitatud heliga

c) Esitage sündmus žestidega

d) Korraldage kontsert ja esitage oma laulud publikule.

2. Ülesanne: Ühendada omavahel kunst ja muusika. Luua juhendiga helisündmus, milles

on esikohal juhuslikkus, mängulisus, huumor ja absurdsus. Korralda selle esitamine ja

dokumentatsioon.

6. Kunstiks kirjutamine

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Kalligraafiline kunst, konkreetne poeesia. Kirjutavad kunstnikud Eestis ja mujal.

Praktiline osa: Teha kunstnikuraamat, installatsioon või performance lähtuvalt tekstist või kirja elemendist.

7. Tõemüts

Alates 5. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Tea, mis on sümbol. Mõtle, kuidas sümboleid mõtestada ja neid loovtöös kasutada.

Praktiline osa: Loo grupitööna ilukirjandusliku tegelase peakate, mis iseloomustaks tema hingeelu ja mõtteid. Selle aluseks on päris-müts, mis muutub ülesande käigus kunstiobjektiks.

8. Mimikri

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Tea kuidas vorm ja sisu võivad pärit olla erinevatest eluvaldkondadest,

kuidas kunstis saab simuleerida* kõike: teadust, äri, õpetamist jne.

Praktiline osa: Luua koos klassiga mapp väljamõeldud organismidest. Kirjeldage skeemi või pildiga ka organismi paljunemisviisi. Tööd peavad olema vormistatud, nagu teadusjoonistused, herbaarium või entsüklopeedia.

9. Kettpilt postis

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 3- 4 tundi

Teoreetiline osa:Tea mis on mail art. Tea mail art`i teinud kunstnikke.

Praktiline osa: Luua koos oma grupi liikmetega temaatiline “lisa ja saada edasi” kontseptsiooniga mail art teos.

10. Varjudega laetud

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Tea, mis on installatsioon; oska nimetada näiteid nii mujal maailmas kui ka Eestis loodud installatsioonidest, mille lahutamatu osa on valgus ja vari.

Praktiline osa: Loo grupitööna installatsioon liikuvate varjudega. Tee sellest heliga video.

11. Uues kuues

Alates 6. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa:  Tea, mis on sürrealism ja dadaism. Mõtle, kuidas saab muuta materjaliga mängides esemete otstarvet.

Praktiline osa: Loo kunstiobjekt, muutes igapäevase eseme materjali ning lähtuvalt sellest sürrealistlikus võtmes ka asja otstarvet. Tee fotoseeria või video sürrealistliku eseme kasutamisest.

12. Siseringi sõnastik

Alates 7. klassist

Oletatav tundide arv: 4- 5 tundi

Teoreetiline osa: Tea, mis on piktogramm ja kuidas see väljendub kaasaegses kunstis.

Praktiline osa: Luua ühise grupitööna piltsõnastik ja edastada sellega sõnumit. Selgitada oma sõnumiga piltjutustust kas müüdi või tegelikkusena.

13. Joonistades nähtavaks

Alates 5. klassist

Oletatav tundide arv: 2- 3 tundi

Teoreetiline osa: Kaasaegne joonistuskunst, joonistavad kunstnikud.

Praktiline osa: Joonistada pilt sellest, mis tegelikult pole silmaga nähtav (loodusjõud, tunded jne), kutsudes esile uusi omanäolisi kujundeid.

14. Palju on parem kui üks

Alates 5. klassist

Oletatav tundide arv: 1- 2 tundi

Teoreetiline osa: Tea kuidas kogumine võib olla kunstiga seotud. Tea kogudega töötanud kunstnikke.

Praktiline osa: Kollektsioneerida visuaalset materjali või esemeid. Teha põhjendatud valik nende hulgast ning vormistada kunstiteoseks.

15. Digisild

Alates 8. klassist

Oletatav tundide arv: 2 tundi, pluss õppekäik

Teoreetiline osa: 

Eesti Kunstimuuseumi digiarhiivi ja Kumu virtuaaltuuri olemus. Teose analüüs
läbi küsimuste esitamise meetodi. Avatud ja suletud küsimused.

Praktiline osa: 

Valida kaks võimalikult erinevat kunstiteost ja esitada paarilisele nende kohta teoseid avavaid küsimusi, vastates omakorda tema küsimustele. Uurida teoste kohta täiendavat informatsiooni Eesti Kunstimuuseumi digiarhiivist või Kumu virtuaaltuurist ja esitleda teost kogu klassile.

16. Terves kehas terve kunst

Alates 5. klassist

Oletatav tundide arv: 1- 5 tundi

Teoreetiline osa: Tea kuidas ühendatakse kunsti ja sporti. Mõtle spordi ja kunsti suhete üle ja oma seotuse üle mõlemaga.

Praktiline osa: Mõelda välja uudne spordiala. Korraldada spordivõistlus. Luua videoteos spordireportaaži kujul samalt ürituselt. Ülesanne on integreeritud kehalise kasvatusega.


Õppematerjali struktuur

Õpilase raamat jaotub kuueteistkümneks teemaks. Kõik teemad on jaotatud kolme suurde plokki. Need on Tea!, Mõtle!, Loo!.

Tea plokis on välismaa ja Eesti autorite ja teoste kirjeldused ja pildid, mõistete, nähtuste ja liikumiste kirjeldused.

Mõtle plokist leiab abiküsimused mõtlemiseks ja analüüsiks. Need võimaldavad isiklikul tasandil teemat läbi mõelda ja aitavad praktilisse ülesandesse sisse elada.

Loo plokk keskendub praktilisele ülesandele. Õpetajal on suur roll töö korraldamisel. Paljudel juhtudel tuleb ka tehnika või meetod õpetajal või õpetajal ja klassil koos valida. Kui on võimalik tööd vastavalt organiseerida, võib tehnika või meetodi valiku ka õpilasele jätta.


Õpetajaraamatu peatükid on üles ehtiatud vastavalt tunni planeerimise loogikale: sihtgrupp, maht, väljundid, põhimõisted, meetodid, materjalid, vahendid, soovitused teema läbimiseks ja hindamiskriteeriumid.Projekti ülevaate leiad siit.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: