HEV õpilase toetamine kunstitunnis

Koolitus

Ilmselt on iga õpetaja oma töös kokku puutunud haridusliku erivajadusega õpilastega. Need kogemused võivad olla stressi tekitavad, segadusse ajavad ja isegi hirmutavad.  Eesti haridussüsteem teeb esimesi samme kaasava hariduse teel ja suunamuutust ei ole kavas. Seega on õpetajatel vaja rohkem teadmisi, kuidas pakkuda hariduslike erivajadustega lastele võimalikult tõhusat tuge ja jääda ise sealjuures särasilmseks õpetajaks.
Erivajadustega lapsed ise kogevad samuti stressi, segadust ja hirmu, ning tegelikul tahaksid koolis hästi hakkama saada.
Enamus erivajadusega õppija väljakutsetest ei ole seotud konkreetse õppeainega, vaid pigem taju, tähelepanu ja kognitiivsete eripäradega seotud väljakutsetega aineteüleselt. On siiski mõned nüansid, mis on seotud spetsiifiliselt kunstiõpetusega.
Koolitusel saad teada:
Kas see on ikka kindel, et kaasav haridus on hea asi?
Millised on olilisemad väljakutsed, millega HEV lapsed koolis rinda pistavad?
Mida tähendab andekus kunstiaines ja kuidas andekat last toetada?
Kuidas toetada värvipimedat õpilast kunstitunnis?
Mida saab õpetaja kunstitunnis teha, et toetada düsleksikut ja tähelepanuhäirega õpilast?
Kuidas käitumishäirega õpilasega koostööd teha?
Mida ja kuidas diferentseerida?

Tegemist on baaskursusega, st alustame A-st ja B-st. 


Sihtgrupp: üldhariduskoolide klassi- ja kunstiõpetajad

Aeg ja koht: 05.08.2019. Tallinnas, Karjamaa 18. Kell 10.00-17.00.

Koolituse osalustasu: 60 Eurot. Varajase registreeruja tasu (enne 30.06) 50 eurot.

Osalustasu sisaldab kohvipause. Kaasa saab slaidid.

Registreerumine: http://loovalt.ee/aok/registreerumine

Lisainfo ja küsimused: kristi@tulevikukool.edu.ee

Kristi Laanemäe on Tallinna Ülikooli kunstihariduse didaktika lektor ja Loova tuleviku erakooli asutaja. Ta on mitmete õpikute autor ja kogemustega koolitaja. Kristi on tegev ka Riikliku õppekava arendusprotsessis.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: