Kuni 19 augustini kutsusime kunstnikke üles osalema õppematerjali loomisel unikaalse taiese teostamisega. Registreerus 81 kunstnikku.

Õppematerjali autorite poolt välja valitud kunstnikud:

 1. Aili Vahtrapuu
 2. Jaanika Peerna
 3. Kaido Ole
 4. Kiwa
 5. Piret Räni
 6. Piret Sepp
 7. Ramo Teder (Pastacas)
 8. Maksim Saber ja stuudio "Vastik sipsik"

Loosi teel selgunud kunstnikud:

Nimed on registreerumise järjekorras.

Kunstniku nimi

Registreerumise aeg

Mitme ülesande hulgast saab valida

Peeter Laurits
19.07   17:43
8
Edith Karlson
19.07   17:48
7
Eveli Varik
20.07   10:14
6
Mirjam Mikfelt
20.07   12:14
5
Ragne Uutsalu
20.07   21:46
4
Karin Mölder
21.07   06:09
3
Anonymous Boh
21.07   06:28
2
Mirja-Mari Smidt
21.07   19:42
1

Peeter Lauritsa asemel asub ülesannet teostama Tiina Sarapu.
Kunstnikega võetakse ühendust.
Suur tänu ka kõigile, kes seekord osalema ei pääsenud. Kohtume tulevikus uute õppematerjalide loomisel.

Kontseptsioonid, mille hulgast loositud kunstnikud saavad valida:


1. Elus metafoor     (Valitud Edith Karlsoni poolt)

Luua objekt või installatsioon lähtuvalt kõnekäänust või metafoorsest
väljendist, kasutades selle otsest, mitte ülekantud tähendust.


2. Tagurpidi taskuvaras    (Mirja-Mari Smidt)

Sotsiaalse kunsti projekt. Saavutada legaalsete vahenditega mingis kriitilises küsimuses positiivne muutus, säilitades seejuures oma anonüümsus.


3. Nihestatud tegelikkus      (Valitud Eveli Variku poolt)

Performance. Ühendada omavahel kunst ja elu, panna proovile oma keha ja vaim, tekitada mingi ennastületav seisund või kummaline olukord, kus tegelikkus on nihestunud ja toimub vaimne pingutus.


4. Pildiks kirjutamine 
   (Valitud Ragne Uutsalu poolt)

Kujundada tekst või luuletus konkreetse poeesia ja kalligraafilise kunsti näidetel ning teha sellest raamat või installatsioon. Luua põnev olukord pildi ja kirja vahel.


5. Mimikri        (Valitud Anonymus Bohi poolt)

Kontseptuaalse kunsti projekt. Luua libateadus- või teooria , andes sellele teadusliku töö vorm.


6. Kettpilt             (Valitud Mirjam Mölder-Mikfelti poolt)

Luua kokkulepitud kontseptsiooni alusel mail-art teos.


7. Uues kuues     (Tiina Sarapu)

Muuta sürrealistlikus võtmes mingi argieseme materjali ning lähtuvalt sellest ka asja otstarvet. Eksponeerida see tervikliku teosena.


8. Siseringi sõnastik     (Valitud Karin Mölderi poolt)

Luua sõnastik piktogrammidest, millest omakorda jutustav sõnum. Selgitada jutustust legendi abil.


Info ja reeglid kunstnikele, kes teostavad kunstiteose õppematerjali ülesannete järgi.Keda ootasime osalema?

Ootasime osalema diplomeeritud kunstnikke, tegevkunstnikke ja kõiki teisi inimesi, kes tunnevad end kunstnikuna ja võivad end nimetada professionaalseteks kunstnikeks. Oodatud olid ka rakenduskunstnikud ja rühmitused.


Mida kunstnikult ootame?

Igalt valitud kunstnikult oodatakse ühe tervikliku kunstiteose loomist etteantud kontseptsiooni alusel. Kunstnik saab lähtematerjalina sama infokogumi, mis õpilanegi. See koosneb kontseptsiooni kirjeldusest, näidetest ja selgitustest. Kontseptsioonülesandeid on kokku kuusteist.

Õpiku autorite poolt välja valitud kunstnikud saavad ettepaneku konkreetse kontseptsiooni realiseerimiseks. Loosi teel valitud kunstnikud saavad kontseptsioonide hulgast valida registreerumisjärjekorra alusel.

TEHNIKA JA MEETODI VALIKUL PIIRANGUID EI OLE. Ainsaks nõudeks on, et teos peab olema reprodutseeritav õppematerjalis.

Kontseptsioonide esialgsed versioonid leiad siit: http://loovalt.ee/uudised/avalikustame-esialgsed-ulesannete-kontseptsioonid


Kuidas toimub kunstnike välja valimine?

Õppematerjali loomisesse kaasatavate professionaalidena valitakse välja kuusteist kunstnikku. Kaheksa neist valivad välja õpiku autorid vastavalt oma eelistustele ja kaheksa valitakse loosi teel.

Peale lähteülesande kättesaamist tuleb kunstnikul kolme nädala jooksul esitada kirjalikult/visuaalselt oma nägemus loodavast teosest. Õpiku autorid analüüsivad väljapakutud lahendust. Kui lahendus ei osutu piisavalt professionaalseks, siis saab loosi teel võimaluse uus kunstnik, kes samuti peab esitama oma nägemuse.


See on igale kunstnikule suurepärane võimalus, sest:

 • võimaldab olla oma tulevase publikuga otseses kontaktis;

 • edastab Sinu sõnumi väga laiale vaatajaskonnale (50000 õpilast ja 500 õpetajat);

 • saad olla eeskujuks väga paljudele tulevastele loojatele;

 • Sul on võimalik ISE midagi ära tega, et Eesti kunstikliimat positiivsuse poole kallutada;

 • õppematerjal saab oma uudsuse, kvaliteedi ja laiahaardelisuse tõttu palju meediatähelepanu;

 • kunstiteose repro kasutamise õiguse müügi eest saab tasu 8500 krooni (bruto).


Tähtajad:


19 august 2010

lõpeb registreerumine.
31 august 2010
Avaldatakse osalema pääsenud kunstnike nimed. Info ilmub www.loovalt.ee kodulehele.
Pikendatud 15. oktoobrini 2010On laekunud ja analüüsitud kõigi osalevate kunstnike nägemused loodavast kunstiteosest ja vajadusel ka vahetunud kandidaatide plaanid.
13 detsember 2010
Kunstiteosed peavad olema valmis. Peale seda sõlmitakse litsentsilepingud. Detsembri jooksul toimub kunstiteose pildistamine.
25 veebruar 2011
Litsentsitasud on kunstnikele välja makstud.


Mis õppematerjaliga on tegu?

Õppematerjal on mõeldud põhikoolile ja koosneb praktilisest ülesanntekogust õpilastele (80 lk), õpetajaraamatust (24 lk) ja kunstimängust.

Loodav uuenduslik õppematerjal arvestab uue õppekava ja uusimate suundadega pedagoogikas. Õppematerjali loomisel rakendatakse mitmeid meetodeid, mida seni traditsioonilistes kunstiõppematerjalides pole tehtud: kunsti põimimine teiste õppeainete ja elualadega, orienteerumine õpilase õpitulemusele, info ja kommunukatsioonitehnoloogiliste vahendite käsitlemine loomuliku osana kunstiõppeprotsessis, kontseptsiooni- ja ideepõhine ülesandepüstitus senise tehnika- või meetodipõhise asemel, mängu kasutamine õppetöö elavdamiseks ja õpitu kinnitamiseks, professionaalsete kunstnike kaasamine õppeprotsessi. Uudne on ka õppematerjali kujunduse tähtsustamine, kasutades selleks oma ala tippe. Soovime, et õppematerjali kujundus ise oleks õpetuseks, kuidas kujundada terviklikku, funktsionaalset ja sihtgrupiga arvestavat trükist.


Kunstiülesannete kogu koosneb neljast ülesannetekomplektist, igal neist erinev autor. Iga ülesanne on eraldi teemapüstituse, arutluste ja näidetega tervik. Ülesandeid on raamatus kokku 16. Raamatule lisandub mäng, mis aitab kinnistada raamatus õpitut ja mänguliselt õppida. Iga õpetaja saab ka õpetajaraamatu, mis aitab tal tundi läbi viia, sisaldab viiteid teemalaiendusteks ja lisamaterjali leidmiseks.

Iga eestikeelne kool Eestis saab vähemalt ühe klassikomplekti TASUTA. Samuti kuulub tasuta eksemplar igale kunstiõpetuse õpetajale. Kokku jagatakse 8500 eksemplari, mis teeb sellest kõige suurema levikuga kaasaaegse kunsti- ja õppetrükise. Viie aasta jooksul õpib selle õppematerjali abil umbkaudu 50 000 õpilast.


Õppematerjali loomisel osaleb 5 autorit: Anu Purre, Anu Lüsi, Jelena Tšekulajeva, Kristi Laanemäe ja Ingrid Putk. Autorid on loonud samas koosseisus Kunstiõpiku 7- 9 klassile, II osa (kirjastus Atlex, 2008). Anu Purre on loonud Kunstiõpiku 7- 9 klassile, I osa (kirjastus Atlex, 2005).


Õppematerjal valmib 2011 aasta kevadeks. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Mis on meie eesmärk kunstnike kaasamisel õppematerjali loomisesse?

 • Õppijate motiveerimine läbi otsese suhestumise Eesti professionaalsete kunstnikega.
 • Kunstnike sidumine reaalse praktilise õppetööga.
 • Kunstnikud saavad ise lüüa kaasa tulevase publiku (või konkurentide) harimisel.
 • Õpilased näevad neile endale püstitatud ülesandeid lahendatuna proffide poolt (mitte õpetajate, kellel mõnikord paraku ei pruugigi olla kunstiharidust).


Autoriõigus:

Kunstiteos jääb autori omandusse. MTÜ Loovalt tulevikku omandab litsentsilepinguga kunstiteoste reproduktsiooni õiguse õppematerjalis, kodulehel, projektiga seotud koolitusmaterjalides ja õppematerjali tutvustavates ja reklaamivates materjalides. Audiovisuaalsed teosed avaldatakse MTÜ kodulehel. Litsentsilepingud sõlmitakse autoriga või autorit esindava organisatsiooniga.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: