Ärksate õpetajate klubi

Klubi eesmärgiks on mõnusas seltskonnas saada teada ja arutada pedagoogika uuemate suundade üle. Iga kord tutvustatab oma ala spetsialist teemat, mis on just praegu pedagoogikas päevakorras ja jagatakse samal teemal oma kogemusi. Iga kord pakutakse välja ka konkreetseid tegevusi ja meetodeid ning mõeldakse neid ka koos välja. Kohvi või mõne muu mõnusa rüüpe saatel on juttu ajada mõnus.

Klubi on aineteülene ja sobib kõigile haridusest huvitatuile; õpetajatele, kes soovivad end arendada ja otsivad vastuseid sellele, kuidas tõhusamalt õpetada; kõigile kes soovivad korra kuus ärksate kolleegidega kohtuda. Saab käsitletavate teemade asjus soovi avaldada ja soovi korral ka ise esineda, kui mõni pedagoogikaga seotud teema tahab jagamist.

Klubi toimub Loovalt tulevikku kooli ruumides, aadressil Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1-2).

PS! Seoses üldhariduskooli avamisega seotud ohtra tegevusega on Ärksate õpetajate klubi hetkel pausil.


KAVA (2017)

Iseloomuõpe- kas uus suur läbimurre koolihariduses?

02.11.2016 kell 18.00-19.30

Uuringud näitavad, et edukust tulevases elus ennustab pigem teatud iseloomuomaduste olemasolu, kui hea lõputunnistus. Teame ju paljusid üliedukaid kolmemehi või koolikatkestajaid, kelle edu paneb haridusinimese kukalt kratsima.

Otsime vastust küsimustele:

Kas iseloomuõpe on uudis, või pigem hästiunustatud vana?

Millised on siis need maagilised omadused, mis tagavad edu?

Mis üldse on edukus?

Kas iseloom on midagi kindlat, millega sünnitakse ja mis selliseks ka jääb?

Millised on selles mängus õpetaja võimalused?

Kohvi ja esitluse teeb ning juttu hoiab üleval Kristi Laanemäe.

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1-3).

Registreeru


Loovus- haridushittide edetabeli favoriit, mis ei lase endast enam mööda vaadata.

07.12.2016 kell 18.00-19.30

Maailm on kiires muutumises. Keegi ei saa täie kindlusega öelda, milliseid teadmisi ja oskusi vajab tänane laps, homne täiskasvanu, oma tulevases elus. Küll saab öelda, et tänased lapsed loovad homse maailma. Millist haridust on vaja maailma loojatele?

Tundmatute probleemide lahendamiseks on kindlasti vaja loovust.

Loovus on välja murdnud kunstiainete piiridest. Aga kas ka aineõpetajad on välja murdnud oma isiklikest piiridest?

Milleks on vajalik aineteülene loovuse arendamine?

Kuidas õpetaja loovus mõjutab õpilaste loovust?

Kas loovus võib olla ohtlik?

Mis see loovus üldse on ja kellel see on?

Millised on levinumad loovustõkked ja kuidas neid ületada?

Kuidas minu aines loovust toetada?

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1-3).

Registreeru


Metakognitsioon- hariduse inetu pardipoeg.

11.01.2017 kell 18.00-19.30

Selle keerulise ja kohmaka sõna taha vaatavad vaid vähesed. Aga kes vaatab, leiab sealt ühe tõhusaimaks nimetatud strateegia õppimisel. Põhjus, mis iga õpetaja peaks metakognitsioonist teadma ja seda õppijas ka arendama on see, et õpetaja töö muutub järjest lihtsamaks ja tõhusamaks, mida paremad on õppijate metakognitiivsed oskused. Oma mõtlemisest mõtlemine- see võiks olla vaste metakognitisooni mõistele.

Mis see on ja kellel see esineb?

Millised on metakognitsiooni väärtused õppimisel?

Kas mina tegelen metakognitsiooniga?

Kuidas minu aines metakognitsiooni arendada?

Metakognitsiooni teemal räägib TLÜ haridusteaduste instituudi teadur, doktor Grete Arro.

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1 ja 3).

Registreeru


Õppima õppimine/õppima õpetamine

15.03 kell 18.00-20.00
Nagu igasuseid oskusi, tuleb ka õppimist õppida.  Iga õpetaja unistus on ennastjuhtiv õppija. Õpioskused ja enda õppimise reguleermine ja suunamine on ehk olulisimad oskused, mida koolist ellu kaasa võib saada. 
Tallinna Ülikooli, Loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur,  doktor Anna-Liisa Jõgi  arutab ärksate õpetajatega kahe asja üle:
a) mida on vaja, et õpilaste peades oleks olemas, et nad õpiks neid asju, mida õpetajad neid õppima suunavad.
 b) mida nad peavad oskama õppides teha, et neid asju õppida, ning kuidas õpetaja saab aidata osata. "Teisisõnu katsun õpioskused mõneks süsteemselt põhjendatavaks tükiks teha  ja nende tükkide üle kohalolijate isikliku praktika abil arutleda."

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1 ja 3).

Registreeru


Võimekususkumused- õppimise edukuse võti

12.04. kell 18.00-20.00
Viimasel ajal on palju diskussiooni selle üle, mida ja kuidas kiita ning milline on kiitmise mõju. Uuringud näitavad, et kõige paremate kavatsustega teostatud kiitmine võib tõsta õpiärevust ja pidurdada laste arengut. Mida ja kuidas tagasisidestada, et laste potentsiaali parimal võimalikul moel toetada?
Jäävus­uskumus ja juurdekasvu­uskumus on võimekususkumused, millel on õppimisele, õpilase käitumisele ja heaolule suur mõju.
Henry Ford on öelnud: "Kui mõtled, et saad hakkama või kui mõtled, et ei saa hakkama- mõlemal juhul on sul õigus". See tsitaat ilmestab väga tabavalt võimekususkumuste mõju.
Milline on võimekususkumuste mõju õppimisele ja hakkamasaamisele? Kas ka õpetaja usk oma õpilasse mõjutab õppimist? Mis juhtub, kui õppija on jäävususku? Kas võimekususkumused on muutuvad? Kust võimeksuskumused pärinevad?
Võimekususkumustest räägib Triin Ulla,  Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi sotsiaalainete õpetaja ja psühholoog, koolitaja ja TLÜ külalisõppejõud.

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1 ja 3).

Registreeru


Inimestevahelised suhted: õpikeskkonna nurgakivi. 

10.05. kell 18.00-20.00

Vaatamata kõrgele kohale PISA uuringus, on Eesti koolides õpilased õnnetumad, kui paljudes teistes arenenud riikides. Mis see on, mis õppimise kõrval meie koolides kahe-silma-vahele on jäänud? 

Tunde ja suhtlemistarkus on kogu maailma hariduses praegu oluline teema. 

Mida tähendab õieti lapse arengut toetav õpikeskkond? Kuidas teha nii, et lisaks kõrgetele õpitulemustele oleksid meie lapsed kooli lõpetades ka õnnelikud enesekindlad ja hoolivad inimesed?

Vestlema tuleb Kaia Köster, koolitaja ja õppija, kes on tegev MTÜ-s Kasvuruum ja Vaikuseminutid. Aastaid on ta panustanud sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise jõudmisesse kooliharidusse.

Uurime üheskoos, mis on need õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid. Kuidas õpetajana toetada õpilase emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengut..Teadvustame kuidas arendada suhteid klassiruumis ning selle kaudu suurendada enda ja õpilase heaolu

Osalustasu: 12 Eurot

Koht: Sõle 40, Tallinn (3. korrus, ruumid 1 ja 3).

RegistreeruKui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: