Joonistamise avastamine

Praktiline koolitus kunstiõpetajale, klassiõpetajatele ja lasteaiaõpetajatele.

Kunsti, visuaalkultuuri, arengupsühholoogia ja pedagoogika areng toovad uusi tuuli ka kunsti õpetamisse. Joonistamine, mis on laste jaoks loomulik ja väga oluline tegevus on samuti muutumises.
Mis on joonistamine tänapäeval? Mis on joonistusoskus ja kas see võib olla igal ühel? Kas ja kuidas peaks joonistamist õpetama? Mis on loovus ja kust seda saada? Milline peab olema lapse joonistatud pilt? Kas tähtsam on protsess või tulemus? Kas üle ääre tohib värvida? Kes otsustab, kas pilt on valmis? Kas päike võib olla sinine?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse MTÜ Loovalt tulevikku praktilisel koolitusel "Joonistamise avastamine".
Koolitusele on oodatud kõik kunstiõpetajad, lasteaiaõpetajad ja klassiõpetajad. Erinevatele sihtgruppidele on erinevad koolituspäevad.

Joonistamisoskused ei ole vajalikud. Eriti oodatud just oledki siis, kui arvad, et ei oska joonistada.
Koolituse läbiviijateks on (erinevatel koolituspäevadel erinevad läbiviijad):
Kristi Laanemäe- TLÜ Kunstihariduse osakonna didaktika lektor ja MTÜ Loovalt tulevikku
koolitaja. Õppinud Kunstiakadeemias maalikunsti, kunstipedagoogikat ja uusmeediat. Kristi poolt on koolitusel sissejuhatav osa laste loovusest ja joonistamise arengut käsitlevatest teadustöödest, erinevad vabastavad joonistusharjutused ja koosjoonistamise ülesanne.
Margot Kask- TLÜ Kunstihariduse osakonna kunstikompositsiooni dotsent, loomingulise
joonistamise lektor, kunstnik, kunstiõpetaja. Margot on õppinud EKAs graafikat ja fotograafiat, ning praegu täiendab end kunstihariduse magistratuuris.
Margot ühendab joonistamise teooria ja praktika arengupsühholoogiaga; viib läbi praktilisi
ülesandeid ja näitab põnevaid pilte. Keskendub rohkem mängulisele mitmekesisele tegevusele, mis aitab joonistamise piire laiendada.

Annika Tonts- Tallinnas üle 50 aasta kunsti süvaõpet pakkuva Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja kõigis vanuseastmetes, kunstnik ja lasteraamatute autor. Õppinud EKAs graafikat, Lahti Kunstiinstituudis vabasid kunste, Tampere Ülikoolis pedagoogikat.

Annika võtab kaasa oma õpilaste poolt läbikatsetatud "formaadist väljas" ülesandeid, tutvustab kunstiõpetaja praktikas ettetulnud probleeme ja lahendusi, näitab oma õpilaste töid.

Koolituse sisu ülevaade:
Milline on lapsest lähtuv kasvatus ja milleks see vajalik on?
Lapse joonistamise arengu uuemad vaatenurgad.
Oskused, mis toetavad kunstilist ja loovuse arengut.
Protsessikeskse loovtegevuse eelised.
Mis on joonistusoskus tänapäeval? Vaade kaasaegsesse kunsti läbi joonistuse.
Töötuba: erinevad tegutsemisviisid loomisel
Vahendid ja võimalused joonistustegevuste planeerimisel.
Spontaanse joonistamise harjutused.
Loovuse olemus ja selle arendamise võimalused eelkoolieas.
Töötuba: erinevad mõtlemisviisid loomisel
Joonistamine läbi erinevate stiimulite
Kujutise "ehitamine"
Tagasiside roll loovuse ja kunstioskuste arendamisel
Tagasiside harjutused
Registreerumine: http://loovalt.ee/kursusele-registreerumine


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: