Meistriklass kunstiõpetajatele "Aktiivne loovuse arendamine"

Kristi Laanemäe

Meistriklassi õpiväljundid

Meistriklassi järel õppija:

  • teab olulisemaid loovuse definitsioone ja liike
  • teab loovust mõjutavaid tegureid ja seostab need oma kogemusega
  • oskab luua loovust soodustava keskkonna
  • kasutab loovust arendavaid meetodeid
  • oskab genereerida ideid ja otsida neile lahendusi
Meistriklassis käsitletavad teemad:
* Loovuse mõiste, loovuse liigid, loomeprotsess.
* Loovuse takistajad ja ergutajad, keskkonna mõjud.
* Kunstiõpetaja kui loovisiksus.
* Loovuse arendamine kunstitunnis.
* Loova mõtlemise tööriistakast: tehnikad ja meetodid.
* Grupitöö meetodid, mis arendavad loovust.
* Loovtöötajate nipid loovuse ergutamiseks.
* Loovus ja kunst.
Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi, mis toimub ühel päeval.
Koolitusel tutvustatakse teoreetilisi lähtekohti ja proovitakse ise läbi mitmeid põnevaid meetodeid. Meistriklassi sihtgrupiks on II ja III kooliastme ning gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetajad ning kunstiringide juhendajad. Soovi korral võivad ka klassiõpetajad tulla. Teil palun arvestada, et mõned käsitletavad meetodid ei sobi algklassides kasutamiseks.
Koolitus toimub Tallinnas TLÜ Ursa majas. Grupi suurus on maksimaalselt 20 inimest.
Meistriklassi maksumus on 50 eurot. Hinnas sisaldub kaks kohvipausi.
Registreerumine allpool.

Registreerumine Tallinna koolituspäevale

Email again:
Enne koolitust soovin maksta:

Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: