Info

Alustasime 2017 aasta septembris ühe liitklassiga (2.-3. klass) aadressil Sõle tn 40. Koolile on väljastatud tegevusluba 1. kooliastmes õppetöö läbiviimiseks. Plaanis on ka II kooliaste 2018. aasta sügisel, ning III kooliaste 2020. aastal.

2017. aasta õppemaks on 140 Eurot kuus. Tulevikus, kui riigi poolne tegevustoetus kaob (võibolla) on võimalikud erisused nende omavalitsuste lastele, kes erakoolide  tegevustoetust vabatahtlikult edasi ei maksa.

Jälgi meie tegemisi Facebookis: https://www.facebook.com/loovaltkool/

Eelkool

Eelkool (proovikool) alustas 2016. aasta oktoobris. Järgime samu põhimõtteid ja kasutame sama metoodikat, mis meie üldhariduskooliski. Info eelkooli kohta: http://loovalt.ee/huviringid/ringidekirjeldused/eelkoolproovikool

Kellele kool sobib?

Meile on kõik lapsed teretulnud, kes on kooliküpsed ja võimelised õppetööks ning koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis.

Kuna õppetöö toimub õpilaste individuaalseid võimeid, eripärasid ja vajadusi arvestades (nii arendamist vajavaid aspekte, kui andekusi), siis saab iga laps just meil areneda nii, et püsiks koolirõõm ja õpitahe.

Kuna õpilaste arv klassis ei ületa 15, siis on kooli vastu huvi tundnud lapsevanemad, kelle laps on tundlikum ja tagasihoidlikum. Loovuse avaldumine on samuti üks argument, miks meie kooli vastu huvi tuntakse. Ja loomulikult tunnevad meie kooli vastu huvi lapsevanemad, kellele läheb korda kaasaegne haridus ja laste koolirõõm. Asustamise meetod võimaldab õppida mõtestatult, elulähedaselt ja sügavalt. Need on aspektid, millest tavakoolides võib jääda vajaka.

Vanemana võiksid üle vaadata, kas kooli väärtused ühtivad teie pere väärtustega. Kooli avatuse ja kaasatuse põhimõte eeldab ka vanemate aktiivset kaasalöömist koolielus. Kas oled selleks valmis? Kui jah, siis oled soojalt teretulnud!

Lapsi võetakse kooli avalduse esitamise järjekorras. Kui soovijate arv ületab koolikohtade arvu, siis koolikohad loositakse. Eelisjärjekorras võetakse kooli kooli töötajate lapsed, õpilaste õed-vennad ja toetajate lapsed.

Registreeru kooli siin


Kontakt:

Direktor:  Mariann Rikka:  loovaltkool@gmail.com

Tel: 56685083


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: