Asustamise meetod

Algus

Asustamise meetodi (Settlement ingl., Landnámsaðferðina isl.) kasutamine algas 1976. aastal Islandil. Meetodi leiutajaks on Islandi tuntud lasteraamatute autor,  illustraator ja näitleja Herdís Egilsdóttir. Herdís oli ka 45 aastat õpetaja.

Tema õpetaja-aja jooksul tegi ta protsessi läbi 12 korda: loodi 12 uut tsivilisatsiooni. Herdís töötas 7-8 aastaste lastega.

Meetodi olemus

Meetodi olemus seisneb selles, et eraldi õppeaineid ei ole. Kõik ained lõimitakse kokku asutamise meetodi abil. Asustamine kujutab endast laste poolt kujutletava tsivilisatsiooni mängulist loomist ja arendamist koolis. Stardipositsiooniks on olukord, kus gloobusele märgitakse asutamata saar. Õpilased asuvad  Eestist teele, et asustada saar ja luua sinna oma äranägemise järgi tsivilisatsioon. Saar on esialgu looduslik keskkond, ilma inimtegevuseta. Õpetajal on suunaja, inspireerija ja korraldaja roll. Herdís korraldas koolitöö nii, et esimese poole päevast õpiti lugemist, kirjutamist ja matemaatikat ning teise poole päevast rakendati saadud teadmisi ja omandatud oskusi asustamisprotsessis, lõimides selle sisse ühtlasi ka kõik teised õppeained ning olulised teemad.

Mida õpitakse?

Teemad, mida asustamise loomulik protsess võimaldab käsitleda: asukoht maakeral, aeg mille jooksul laavale hakkab midagi kasvama (Islandil oli asustatav saar vulkaanilise päritoluga), loomastik, asustuse ettevalmistamine, asustajate reis saarele, randumine, peavari, kodu, vesi, toit, toidu kasvatamine, kalastamine, tervishoid, haridus, religioon, õigusloome, rahandus, kommunikatsioon, valitsus, rahvusvahelised suhted, maksud, teenused, reklaam, tööstus, eksport /import, kultuur, kunst, keskkond, energia, teadus, keeled. Kõik need teemad olid eakohasel viisil 7-8 aastastega läbitavad.

Teemad moodustavad loogilise narratiivi.

Vaata ka lõimingulugu: http://loovalt.ee/kool/oppetoo/ainete-loiming

Milleks see hea on?

Meetod võimaldab lastel endal oma õppimist juhtida, tegutseda vastavalt oma võimetele ja annetele ning võtta vastavalt oma valmisolekule ka vastutust. Seega toetab meetod enesejuhtimisvõime, loovuse ja ettevõtlikkuse arengut. Läbi lapse kaasamise protsessi ja tänu lapse enda initsatiivi võimaldamisele ja rakendamisele on tagatud motivatsioon õppimiseks. Herdís on täheldanud väga kõrget motivatsiooni. Lapsed ei taha kuidagi sedalaadi õppimisest loobuda.

  • Asustamise meetod lõimib kõik õppeained loomulikul viisil. Kuna meetodi sisu on põhimõtteliselt elu mängimine, siis lõimuvad ained selles loomuliklult, nagu päris eluski. Herdís Egilsdóttir: "Lapsed hakkavad tähele panema oma elu ja teiste rahvaste elu, ning mõtlema, et mida nemad saavad ja tahavad oma saarele."  Üheks suureks probleemiks hariduses ongi see, et koolis õpitut ei osata elus rakendada. Samuti ei osata ühes aines saadud teadmisi ja oskusi rakendada teises aines. Just läbi eluliste ülesannete ja probleemide lahendamise treenib asustamise meetod õpitu reaalset kasutamist. Interdistsiplinaarsus on ju praegu lausa moesõna.
  • Aktiivne osalus, motiveeritus, õpitu mitmel tunnetuslikul tasandil töötlemine ning koostöö teevad asustamisest tõhusa aktiivõppe meetodi. Aktiivõppe meetodite ja traditsiooniliste õpetajakesksete meetodite (loeng, demonstratsioon) põhiline erinevus on selles, et aktiivõppe meetodid on palju tõhusamad. Tõhusus tähendab õppeprotsessis seda, et sama ajaühiku jooksul omandatakse rohkem või sügavalt ning pikemaks ajaks. Hea näide on see, et kuuldud loengust mäletatakse kuu aja pärast 5%, ühe kõige tõhusama meetodi- ise õpetamise järgselt aga 95%. Asustamise meetod on tõhus ja see võimaldab vähendada kodutööde hulka ja reserveerida osa õppeajast inimeseks olemise erinevate aspektide õpetamisele. Herdís Egilsdóttiri sõnul mäletavad praegused peaaegu 50-aastased endised õpilased ikka veel oma loodud maa hümni.

Kas see kõik väikeste  laste jaoks liiga raske ei ole?

Herdís Egilsdóttiri kogemuste kohaselt on 7 aastased just sobiv vanus alustamiseks. Ja vanuse ülempiiri ei ole. (Maailmade loomisele pühendatud täiskasvanute mänge ei jõua kokkugi lugeda). Tuleks jälgida laste arengut ja mitte panna neid üle jõu käivate ülesannete ette.

(järgneb...)

.


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: