Loovalt tulevikku erakool alustas

2017. aasta sügisel alustas uus üldhariduskool, I kooliastmega.

Võtame vastu 1.-3. klassi astuvaid lapsi. Esimesel aastal toimub õppetöö aadressil Sõle 40.

Vastuvõtt toimub avalduste laekumise järjekorras. Registreeru siin.

2017. aasta õppemaks on 140 Eurot kuus. Kolme esimese kuu õppemaks makstakse lepingu sõlmimisel. Edaspidi toimub maksmine igakuiselt või kokkuleppel perega. Õppemaksule lisandub toiduraha ja kulud õppekäikudele. Õppekäikude kulu suurus lepitakse peredega enne õppeaasta algust kokku.


Uue erakooli eripäraks on keskendumine LOOVUSELE, ETTEVÕTLIKKUSELE, ISESEISVUSELE JA VASTUTUSVÕIMELE.


Need on omadused, mis võimaldavad muutuvas maailmas hästi hakkama saada.

Kooli eesmärgiks on pakkuda paremat haridust, kui paljud tavakoolid seda suudavad. Eesti haridussüsteemi suurimad murekohad on tuupimisele suunatud õpe ja madal koolirõõm. Koolistress takistab õppimist, tuupimine loob pealiskaudseid, kiirelt kaduvaid elukaugeid teadmisi. Lapsevanemad on ka murekohtadena maininud liiga suurt kodutööde hulka, lapse isikupära hävitamist, inimlikkuse puudumist koolis, raamidesse surumist.


Parema hariduse kvaliteedi tagame uues koolis läbi igakülgselt läbimõeldud vaimse õpikeskkonna, õppetöö ja koostöö kõigi osapoolte vahel.

Õppimist ja arengut toetava vaimse õpikeskkonna saavutamiseks:

 • õpib ühe õpetaja hoole all maksimaalselt 15 õpilast;

 • tehakse igat inimest väärtustava hooliva suhtluskeskkonna nimel teadlikult pingutusi;

 • on õppetöösse põimitud enesekontrolli, keskendumine (Vaikuseminutite metoodika), suhtlemise, empaatia, enesejuhtimise ja ettevõtlikkuse harjutused;

 • on õppetööse põimitud väärtuskasvatus (Tarkuste hoidise metoodika);

 • arvestatakse laste eripäradega;

 • aidatakse lapsel iseseisvuda, mitte ei tekitata sõltuvust õpetajast;

 • ei hinnata lapsi;

 • tehakse koostööd lapsevanematega.

Õppetöö planeerimisel on suurt tähelepanu pööratud tõhususele. Tõhus õppimine tähendab sama ajaühiku jooksul rohkem, sügavamalt ja seostatumalt õppimist.

Tõhusa õppimise saavutamiseks:

 • lõimitakse kõik õppeained omavahel Asustamise meetodil (Loe meetodi kohta siit: http://loovalt.ee/kool/asustamine)

 • motivatsiooni soodustamiseks korraldatakse tegevus nii, et lastel oleks põnev;

 • kasutatakse uudseid tõhusaid õppemeetodeid;

 • õpetatakse elulähedaselt (lahendatakse päris probleeme, tehakse päriselt asju läbi, või mängitakse läbi)

 • õpetatakse lapsi õppima ja mõtlema;

 • kasutatakse palju loovtegevusi (uurimused tõestavad, et kunsti, muusika ja draama põimimine igapäevasesse õppetöösse tõstab akadeemilist võimekust ja hoiab ära stressi)

 • pannakse koos lapsega (ja vanemaga) paika arengueesmärgid ja analüüsitakse nende saavutamist kõik koos (hinnete asemel).

Koostöö on tuleviku kooli kohustuslik komponent.

Teeme koostööd:

 • lastevanematega lapse arengu ja kooli arengu vallas (otsustamisprotsessis ja juhtimiseks on plaanis kasutada kaasavat ja tõhusat sotsiokraatia meetodit. Loe siit põhiprintsiipide kohta: https://et.wikipedia.org/wiki/Sotsiokraatia)

 • muuseumitega õppetöö tõhusamaks muutmisel;

 • hariduseinnovatsiooni keskustega õppetöö tõhusamaks muutmisel;

 • ülikoolidega igas kooli puudutavas valdkonnas;

 • ettevõtetega õppetöö tõhusamaks muutmisel;

 • kohalike omavalitsustega õppetöö tõhusamaks muutmisel ja kooli arengu valdkonnas.


NÄIDE ÕPPETÖÖST:

Teemade järjestus:  http://loovalt.ee/kool/oppetoo/ainete-loiming

Näide ühest lõimitud õppetegevusest: http://loovalt.ee/kool/oppetoo/naide-loimitud-oppetegevusest


Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: