Proovikool/eelkool

6.-9. aastastele

Esmaspäeviti kell 15.00-18.00

Õpetaja: Kristi Laanemäe
Proovikool on mõeldud koolieelikutele ja neile, kes kaaluvad koolivahetust Loovalt tulevikku kooli kasuks (1.-2. klass). Sobib ka neile, kes soovivad lapsele põnevat, harivat ja loovust arendavat tegevust lisaks koolile või lasteaiale. Koduste laste puhul on hea kollektiiviga harjutamine.

Proovikooli õppetegevuses kasutatakse Asustamise meetodit (nagu Loovalt tulevikku kooliski). Lapsed saavad õppeaasta alguses välja mõeldud asustamata saare kaardi, mis asub Eesti lähedal. Õppetegevused lähtuvad stsenaariumist, et lapsed kolivad saarele elama (võttes mängult kaasa kõik, keda nad soovivad) ja loovad sinna ise ühiskonna. Elus ettetulevaid probleeme ja õppeaineid õpitakse läbi isikliku vajaduse seda oma saareelus kasutada. Õpe on praktiline, loovust ja iseseisvust arendav ning probleemilahendusele suunatud. Proovikooli alguskuul kaardistatakse lapsevanema kaasabil lapse areng olulisemates punktides ja seatakse personaalsed eesmärgid. Õppetööd diferentseeritakse vastavalt laste arengule (erinevad ülesanded, erinevad raskusastmed, edasijõudnumad juhendavad teisi jne).


Proovikooli eesmärgiks on:

Harjutada kollektiivis olemist ja eesmärgipärast toimetamist;

Arendada loovust, iseseisvust ja aktiivset hoiakut

Arendada väljendusoskust ja -julgust

Arendada mõtlemisoskusi ja probleemilahendusoskusi

Arendada inimeseks olemise oskusi (Mina ja minu tunded ning mõtted, mina ja teised, minu soovid ja eesmärgid jne)

Õppida lugemist/kirjutamist, matemaatikat, loodus ja inimeseõpetust, kultuuri, kunsti ja käsitööd, muusikat ja liikumist lõimitult ja mänguliselt.

Õppida omavahel ja õpetajaga ning vanematega õppimises koostööd tegema.

Harjutada kooli ja kodu koostööd.

Pakkuda positiivset õppimiskogemust.


Proovikooli eesmärk ei ole:

valmistada last ette erinevate koolide sisseastumiskatseteks;

harjutada last 45 minutit paigal isuma;

täita töövihikuid;

õpetada lapsi vastuvaidlemata käske täitma.
Proovikooli tasu
1 päev nädalas: 60 Eurot kuus
Registreeru siin
Registreerumiseks kirjuta anu.purre@gmail.com
Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: