Huviringidest

Huviringides lähtutakse Loovalt tulevikku kooli põhimõtetest:

Loovalt tulevikku kooli missioon on sobiva keskkonna loomine tervikliku, tasakaalus
kordumatu, omapalgelise indiviidi arenguks.

Huviringide märksõnadeks on mitmekülgsus laste arendamisel, kaasaegsus pedagoogikas, uuenduslikkus mõtteviisis, koostöö huviringide sees ja lapsevanematega, lapse huvist ja isiksusest lähtumine. Toetame hoiakut, et iga inimene on sünni poolest looja, vaja on lihtsalt loomishuvi ja valmisolekut väetada ning pakkuda loomiseks vajalikke tööriistu. Mitmekülgne arendamine tagab tulevases elus valikuvõimaluse ning tasakaalus isiksuse kasvamise. Interdistsiplinaarsus on tänapäeva oluline märksõna. Mitmekülgsuse eeskujuks on meile Leonardo da Vinci, kes modelle maalides ja modelleerides luges neile enda tehtud luuletusi, mängis pilli ja laulis. Leiutas masinaid nii sõjaks, kui meelelahutuseks, tegi teadustööd, kirjutas kokaraamatuid.

Loovust mõistame väga laialt. Loov saab olla eluhoiak. Looming võib olla ükskõik mis, mis on antud kontekstis uudne ja omab väärtust. Näiteks suurepärane supp, huvitavalt planeeritud päev, ebatavaline kompliment, uus viis naela seina löömiseks, originaalne tantsuliigutus, sõpradega leiutatud mängureeglid, mõni uus sõna, mis just puudus oli. Ja loomulikult ka kõik, mida traditsiooniliselt loominguks peetakse: kirjanduse, muusika, tantsu-, etendus-  ja kujutava kunsti teosed, disainiobjektid. Ka teadus on oma helkivamatel hetkedel looming.
Miks me nimetame paljusid ringe trennideks? Aga sellepärast, et lõbusam oleks ja et ainuüksi nimi ergutaks raamist välja mõtlema.

Huviringid lasteaiaealistele

Mängukool
Proovikool

Huviringid 1.-3. klassi lastele

Proovikool

LOOVALT TULEVIKKU KOOLI VÄÄRTUSED

• Iga inimene on isiksusena unikaalne, samuti tema vajadused arenguks.
Iga lind lendab sinnapoole, kus nokk näitab. Mitmed pead, mitmed mõtted; mitmed käed,
mitmed tööd.

• Koostöö on väärtus, igaühel on midagi panustada ja võita.
Mitu pead on ikka mitu pead.
Üks and niidikese, teine and niidikese, üle hulga saab ühele hame. Abi hiirest, abi hiire
pojast.

• Inimene toimetab Maal kestlikult.
• Inimene arvestab enda ja teistega.
Tunne enne iseennast, pärast teisi. Igamees teab, kus tal king pigistab. Kuda sina teistele, nõnda teised sinule. Kis kõikide meele järele püüab olla, ei saa kellegi meele järele. Teiste pääle külvad, oma päält lõikad.
• Head inimsuhted on õnne alus. Suhtlemist saab õppida.
Sõna vägi on suurem kui sõjavägi. Mis südamest tuleb, läheb südamesse.
• Keegi ei tohi teise kallal vägivalda tarvitada (füüsilist ega vaimset).
Külva head, siis kasvab head. Tee head, siis leiad head. Parem vaagnatäis leent rahuga ära süüa kui katlatäis suppi riiuga. Keelega tapetas enamb inimesi kui kirvega. Peksmise hoobid lähevad keha külge, aga sõnade peks läheb kehast läbi. Sõnahoobid on vahest valusamad kui käehoobid.
• Ettevõtlikkus tagab parema toimetuleku elus.
Kes vette ei hüppa, see ujuma ei õpi. Tahad sikku kätte saada, võta sikul sarvest kinni.
• Loovus aitab muutustega toime tulla ja pakub rahulolutunnet.
Tegija tege tühäst ka tükü. Tark mies kisub kivestki leiväd väljä.
• Sisemine motivatsioon on inimese kõige võimsam arengumootor.
Oma tahtmine om iki pääasi. Uma miil kuningas, uma pää perremiis. Tarkust ei saa kulbiga päha tõsta.
• Vastutama saab õppida vastutades.
 Igaüks on oma õnne sepp.
• Õppimine on nauditav ja kestab terve elu!
See inimene on rikas, kes palju õppind.  Ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis. Inime on kaheksakümmend aastat koolipoiss.
• Me kõik õpime üksteiselt.
 Töö teisele, õpetus omale.
• Eksimine on õppimise osa.
 Egas inimene enne tark ei ole, kui ta rumal ära ei ole olnud. Tegijal juhtub mõndagi.
• Ise tegemine on tõhusam, kui teadmine kuidas tehti.
 Ei saa sohva pääl sepaks õpitud.
• Tulevikku suunatud haridus nõuab tõhusaid tööriistu.
 Ära püüa kurge kirvega.
Registreerumiseks kirjuta anu.purre@gmail.com
Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: